Таврида — първата кримска блокчейн-платформа за криптографични токени и организиране на краудфандингови кампании

Presale — 62% — достъпни само 38% токени

В основата на създаването на философските принципи на "Таврида" лежи универсалната проява на структурната хармония на "златното сечение"

Платформата "Таврида" ще стане мост за финансовите институции и инвеститорите, заитересовани от реализирането на проекти в Република Крим.За проекта


Основната задача на блокчейн-платформата "Таврида" е да се предостави мощен, прозрачен сервиз за създаването и функционирането на приложенията на базата на технологията блокчейн, при които предприемачите биха могли без посредници и ограничения да привлекат инвестиции към проектите си, използвайки най-съвременните технологични решения.

Чрез старта на проекта "Таврида" предприемачът получава възможност самостоятелно в автономен режим да стартира процеса на привличане на средства чрез издаването на криптографични активи на бизнеса си.

Привличанато на средства по този начин е всъщност криптографичен аналог на версията на обикновеното разполагане на ценностите на инвеститорите в търговоските проекти, финансирането на инструменти с цел получаване на по-нататъшни печалби. Криптографичният акт (токен), пуснат от ползвателя на платформата "Таврида", може да се придобие както чрез нормални пари, така и чрез криптовалута. Под формата на токен инвеститорът получава правото на част от проекта на предприемача, най-важната в приемлива и за двете страни форма. Инвеститорът може да го подари, продаде или замени с токени от всеки друг проект на "Таврида".

Цената на токена се определя напълно от пазарните механизми. Тя е здраво свързана с ценността на съответния проект – колкото по-актуален е той за целевата аудитория, толкова по-високо е търсенето на неговия продукт, толкова повече неговата стойност ще нараства по силата на реализацията на самия проект. Промените в стойността на токените са напълно прозрачни за ползувателите, защото те могат да бъдат добавени на борсата така, както обикновените пари, криптовалутите, различните стоки и ценните книжа.

Roadmap


09.2017 Platform concept formation

02.2018 Company registration

03.2018 Site launching, WP publication

05.2018 Smart-contract launching, token sales starting

2018 Personal cabinets launching, integration with available blockchain solutions

2018 Launching of Crimea projects on the platform

2019 Platform transition to the private blockchain

Значението на Таврида за Крим


Инвестиционен потециал

Крим притежава колосален инвестиционен потенциал. Усилията на руското правителство в последните години са насочени към това да се обезпечи достойно ниво на финансови вливания в региона.

Възможности за предприемачите

Блокчейн-платформата "Таврида" е защитено пространство за предприемачите и инвеститорите до момента, в който Крим стане общопризнат региона на Русия, свободен от санкции и ограничения.

Новият поглед върху инвестициите

За съжаление, има сериозни обективни пречки за инвеститорите заради международните санкции. Блокчейн-платформата "Таврида" създава ново финансово измерение, паралелно с традиционните междурегионални и международни връзки

Анонимност

Криптографическата основа на платформата позволява на инвеститорите да останат напълно анонимни, без да излизат при това извън рамките на закона. Както вложенията, така и изнасянето на средства може да не се съотнася към конкретни физически и юридически лица.

Прозрачност

Ценността на проектите и техните токени се определят от пазарни механизми, което дава възможност на инвеститорите да вземат оперативни решения по управлението на своите активи.

Взаимодействие

Архитектурата на платформата позволява да се взаимодейства с публични блокчейни и създава мост с реалния сектор на икономиката.

Решенията на "Таврида"

Кримските предприемачи, творческие работници, търсещи средства за реализирането на своите идеи, трябва да бъдат независими от външните фактори на страничните платформи. "Таврида" e готова да предложи удобни инструменти за краудинвестинг, краудфадинг и други начини за привличане на инвестиции.

Платформата "Таврида" е проектирана като частен блокчейн, използващ мощностите на възлите-валидатори, заинтересовани от работата на системата, с което се гарантира надеждността на функционирането на системата, а липсата на майнинг изключва негативното въздействие върху високата валидност на други криптовалути.

Токените на общността "Таврида"


Нашата блокчейн-платформа е бизнес-проект, в който ползувателите мога да инвестират своите средства. За целта ние пускаме токени на Общността "Таврида", които са криптографически аналог на дела от уставния капитал на компанията. Ликвидността на токените на Общността се потвърждава от размера на уставния капитал, а тяхната доходност на този етап е определена от първоначалното предложение.

Притежателите на токени на Общността "Таврида" получават възможност да гласуват за разположените на платформата проекти. Всеки глас ще формира ценност и инвестиционна привлекателност за проекта. Такава репутационна проверка ще придада увереност както на предприемачите, така и на инвеститорите, това ще бъде защита от измами и мошеничество.

Възможностите на собствениците на токени


Токен – това е частта от уставния капитал на LTD «Венчурный Фонд «Таврида».

Собственикът на токен може:

  • да го обмени с вътрешна Coin платформа
  • по желание на собственика може да бъде откупен обратно от платформата по неговия номинал с отчитане на ставката за рефинансиране от ЦБ на Русия
  • като е аналог на дела в уставния капитал на Фонда, собственикът на токена има правото на участие в определяне политиката на предприятието и върху дивидентите в съответствие със законодателството на Руската Федерация.

В случай на оформянето на дял в уставния капитал на Фонда в съотвествие със законодателството на РФ, токенита на собственика са погасяват.

Кръг Token Sale


Presale
62%
отстъпка
1 TVR = 0.33 руб
Достъпни само 38% токени
114 000 000 TVR
Затворен
Round A
38%
отстъпка
1 TVR = 0.67 руб
Достъпни само 38% токени
57 000 000 TVR
Затворен
Round B
0%
отстъпка
1 TVR = 1 руб
Достъпни само 24% токени
24 000 000 TVR
Сега идва

Our team


Dermenji E. A.

Project founder. Director of Tavrida Venture fund. Entrepreneur, electronic payments and venture funding specialist. Working experience - 11 year.

Keptya N. E.

Co-founder. Company representative in Moscow.

Meteleva C. F.

Legal adviser. Working experience of 20 years in banking area, 18 years in the legal area, specialized in the civil law, bankruptcy, administrative and corporative laws, as well as in the bases of the digital law.

Dermenji D. S.

Accounts manager

Tanygin S. A.

Activity profile – design and programming of industrial applications solutions. Last 3 year – design and elaboration of the blockchain – based system and smart-contracts programming.

Блокчейнът "Таврида" е eволюция!


Отчитайки ситуацията с финансовата неравнопоставеност на региона, обусловена от външни фактори, разработването на блокчейна "Таврида" е основана на принципите и технологичните решения на блокчейна. Този подход дава възможност да се формира отправнна точка на развитие на собствената екосистема, защитена от възможните външни въздействия. Блокчейна "Таврида" позволява да се използват полезните свойства на технологиите в един регион, постепено увеличавайки броя на ползвателите. Връзката с публичния блокчейн се запазва по пътя на добавянето на хеши и копия на системата.

Това е еволюционен път на развитие на технологиите. Полезнезността на блокчейна "Таврида" се определя по пътя на увеличаване броя на ползвателите. Архитектурата на блокчейна позволява да се запази на началния етап определен контрол и автономност на процесите. Така ние получаваме възможността да разположим в структурата на блокчейна всякакви приложения, изискващи ограничено въздействие, такива като услугите на държавни органи. На този етап блокчейнът "Таврида" е вътрешна мрежа с перспектива за мащабиране както вътре в региона, така и извън неговите предели, без да се изключва по-нататъшно развитие като публична версия.

FAQ


Какво е платформата "Таврида" и защо се създава?

Крим притежава голям инвеститорски потенциал. Усилията на рускато правителство днес са насочени към обезпечаване на достойно ниво на финансови вливания в региона. За съжаление, съществуват сериозни обективни прегради за инвеститорите заради международните санкции. Блокчейн-платформата "Таврида" създава ново финансово измерение, паралелно с традиционните междурегионални и международни връзки. Криптографичната основа на платформата позволява на инвеститорите да остават напълно анонимни, без да излизат при това извън рамките на закона. Както вложенията, така и изнасянето на средства няма да се съотнасят към конкретни физически или юридически лица.

С какво платформата "Таврида" се различава от другите проекти?

Платформата "Таврида" се създава само за работа с кримски проекти. Блокчейн-платформата "Таврида" е защитено пространство за предприемачи и инвеститори, докато Крим стане общопризнат регион на Русия, свободен от санкции и ограничения. Групата наши консултанти е готова да предостави подробни инструкции за безопасно инвестирани в кримски проекти, без никакви рискове.

Как ще се използват събраните средства?

Всички средства, получени от платформата чрез продажбата на токени, ще отиват за увеличаване на уставния фонд на ООО «Венчурный Фонд «Таврида и ще се използват само за създаването и развитието на платформата. Отчита се не само разработката на самата платформа, но и необходимостта от маркетингова кампания, които ще бъде пусната на платформата, наема на нови сътрудници, заплащането на PR-услуги, юридически разходи и др.

Какви гаранции получават инвеститорите?

Всички събрани средства отиват за създаване на уставния фонд на LTD "Венчурный Фонд Таврида". Съответно инвеститорът притежава всички права на съучредител съгласно действащото законодателство на РФ.

Ако се случи така, че инвеститорите да бъдат повече от 50 човека?

Компанията, в съотвествие с изискванията на законодателството ще бъде преобразувана в ОАО и всички дялове ще бъдат оформени под формата на акции.

Как инвеститорът ще запази анонимността си?

За закупуванетона токери "Таврида" няма нужда да се посочват лични данни. Така претежателят на токени "Таврида" е анонимен съсобственик на компанията/платформата до момента, докато той не вземе решение да оформи дела си в уставния капитал.

Контакты

Общество с ограниченной ответственностью «Венчурный Фонд «Таврида».
ИНН: 9102240946 ОГРН: 1189102002737

Адрес
  • 295011 Россия, Республика Крым,
    г. Симферополь, ул. Самокиша, д. 18, этаж 4 офис 405.
  • тел: +7 (978) 064-56-04
  • info@tavrida.io